Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

goldenboy
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaThanksCat ThanksCat
goldenboy
4601 c402
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaThanksCat ThanksCat
3024 24b3 500
goldenboy
Reposted fromheima heima viaThanksCat ThanksCat
goldenboy
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaThanksCat ThanksCat
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMcHarvey McHarvey
goldenboy
3484 04cb 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamentality mentality
goldenboy
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaEjrinn Ejrinn
goldenboy
1853 d04d 500
Reposted fromerial erial viamentality mentality
goldenboy
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamentality mentality
goldenboy
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viamentality mentality
9787 3edc
Reposted fromgrarzynka grarzynka viamentality mentality
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamentality mentality
goldenboy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamentality mentality
goldenboy
3139 8ff0 500

Smultronstället (1957)

Reposted fromMcHarvey McHarvey
goldenboy
6478 00f8
Reposted fromlostinspace lostinspace viamentality mentality
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viamentality mentality
goldenboy
0587 8ee4
Reposted fromrisky risky viamentality mentality
goldenboy
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...