Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

9996 7d22 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9988 ca96 500

lovlae:

prada candy: episode 1 by wes anderson & roman coppola starring léa seydoux 

Reposted fromAmericanlover Americanlover
goldenboy
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
goldenboy
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
goldenboy
Bardzo lubiłam jeździć do Cieszyna. I nie tylko dlatego, że w miłym towarzystwie. Coś było w ludziach, w atmosferze tego miasta, co wydawało się rzadkie. (…) Zapytałam kiedyś Kornela, na czym właściwie ta inność polega. »Może stąd – odpowiedział – że tutaj ludzie częściej niż gdzie indziej patrzą sobie prosto w oczy«.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
goldenboy
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaAmericanlover Americanlover
goldenboy
7376 ba96 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakatiuszak katiuszak
goldenboy
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viairmelin irmelin
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadeeper deeper
goldenboy
goldenboy
8075 9395
Reposted fromkosia kosia viaMrHobbes MrHobbes
goldenboy
8298 14c8
Reposted fromhagis hagis viaMrHobbes MrHobbes
9898 aa9f 500
Reposted frommythicgeek mythicgeek viaMrHobbes MrHobbes

June 30 2017

3827 f662
Reposted fromAmericanlover Americanlover
goldenboy
2021 df10
Reposted fromadaamanth adaamanth viaMrHobbes MrHobbes
goldenboy
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viaMrHobbes MrHobbes

June 23 2017

goldenboy
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamentality mentality
goldenboy
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viamentality mentality

June 21 2017

goldenboy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl